Workshop Focus management

Bij focus management gaat het over het efficient inzetten van jouw bruikbare tijd.

We spreken liever van focusmanagement dan van tijdmanagement aangezien tijd  pas waarde heeft als er ook aandacht is → FOCUS is een bewuste beslissing!

Ons denkend brein staat meer dan ooit onder druk. Inzicht krijgen in de werking van ons brein binnen de uitdagingen van onze “digitale overload” vergroot onze mentale veerkracht. Hoe groter onze (mentale) veerkracht, hoe beter we bestand zijn tegen stress en eventuele burn-out.

 

Een greep uit de topics in deze workshop zijn:

 • Wat is mentale veerkracht en zijn 4 hefbomen

  • Zelfcontrole

  • Optimisme

  • Aandacht

  • Bewustzijn

 • Vanuit Kahneman “ons feilbaar denken” belichten we onze 2 systemen: snelle en tragere hersennetwerk en hoe deze zich verhouden met onze focus

 • Hoe komt focus tot stand?

 • Verschillende stappen om focus te managen

  • Focuspiek zoeken

  • Afsluiten van informatie

  • Multi-tasking: serieel en simultaan

  • Informatie afsluiten en consolideren

 • Exploratie van het spanningsveld tussen technologie, aandacht en onze drang naar connectiviteit

 • Hoe kunnen we evolueren van “zoeken naar balans” naar “aanvaarding”

  • Oefenen naar granulariteit: het verwoorden van onze gevoelens

  • De moed van imperfectie ontdekken

  • Zelfcompassie

  • Redrigeren: hoe kunnen we het positieve beter verankeren

 • ….