Keuzekompas coach

keuzekompas.png
kmo-portefeuille.png

Welke weg wil je inslaan in je studies? Of na je studies? Of wil je eigelijk wel gaan studeren? Misschien toch eerder op zoek naar werk? Of naar het buitenland? Of waarom niet een eigen zaak beginnen? 
Op dit belangrijke sleutelmoment in jouw leven, staan vele mensen rondom jou klaar met goedbedoelde adviezen. Misschien herken je deze wel:
•    “Doe maar universiteit, dan kun jij toch aan ?” 
•    “Je moet zo hoog mogelijk mikken, je kunt later nog altijd zakken”
•    “Kies zo breed mogelijk, dat laat je alle opties open”
•    “We zijn een familie van zelfstandigen, waarom zou jij geen zelfstandige worden ?”
•    “Wanneer je dergelijke studierichting volgt, zul je later nooit je boterham verdienen”
•    enzovoort.

 

Maar… Wat wil jij zelf ? Wat wil je echt gaan doen? Met wie? Waarom? Welk pad maak je voor jezelf? Welke keuzes maak je? Wat zit er binnen in jou dat naar buiten wil komen ?
Om het antwoord te vinden op al deze vragen, heb je een goed beeld nodig van jouw sterktes, jouw waarden, jouw dromen, jouw verlangens, jouw ambities, … Kortom, een sterk innerlijk kompas dat jou de richting aanwijst waarin jouw levenspad zich zou kunnen ontplooien.
Laat dit kompas nu net iets zijn dat we niet sterk ontwikkeld hebben op school. Daar heb je misschien vaak gehoord waar je niet goed in bent en waar je aan moet werken. Maar waar ben je zo goed in dat dit misschien de rest van jouw leven zal vullen? Hoe ziet jouw levensproject eruit?
Jouw Keuzekompas® helpt je bij het maken van al deze keuzes. Een geschenk voor het leven!
Wil je zelf aan de slag om een eigen Keuzekompas® te maken?


Wat is een keuzekompas?


Het Keuzekompas® helpt mensen om die dingen, die er voor hen écht toe doen, op een rijtje te zeten wanneer belangrijke levenskeuzes zich aandienen. Beslissingen in studie, werk en leven zijn immers zoveel authentieker en duurzamer wanneer ze aansluiten bij jouw intern kompas.
Een Keuzekompas® is jouw persoonlijke handleiding. Het is een overzicht van:
•    Jouw waarden;
•    Jouw energiebronnen;
•    Jouw dromen of doelen;
•    De dingen waar je meer wil mee doen of net niet;
•    De omgevingen die voor jou kloppen of net niet
Het kompas is jouw gids bij het maken van jouw levenskeuzes.. Jongeren gebruiken het kompas om leerkeuzes te maken; volwassenen zetten het in bij job- of loopbaankeuzes, bij keuzes op vlak van groei en ontwikkeling, bij organisatie-ontwikkelingstrajecten. Maar ook persoonlijke keuzes rond bijv. levensinvulling krijgen richting dankzij een helder Keuzekompas®. Het versterkt ook jouw veerkracht; het helpt je rechtop te staan wanneer het leven jou een slag uitdeelt.
Hoe maak je een Keuzekompas® ?
Een Keuzekompas® maak je zelf – alleen jij kunt voelen wat je nodig hebt. Je doet dit aan de hand van een aantal reflectieoefeningen die wij hiervoor hebben ontwikkeld. Je doet dit ook samen met een coach – één van onze 40 gidsen in het landschap van zelfontdekking. Zij wandelen samen met jou jouw ontdekkingstocht. Ze prikkelen jouw denken door de vragen die ze stellen. Af en toe ontmoeten jullie elkaar, maar een flink stuk van de weg wandel je jouw eigen pad. Zij worden er blij van wanneer ze de lichtjes in jouw ogen zien blinken, want dat betekent dat er alweer een stukje van jouw kompas helder is geworden. 
Jouw ontdekkingstocht duurt al gauw enkele weken. Tijdens deze wandeling loopt jouw coach met je mee. Concreet mag je het volgende verwachten:
•    Tijdens de intake maak je kennis met jouw coach. Hij/zij geeft je jouw persoonlijke toolbox vol oefeningen die je helpen op je reis. Samen maken jullie ook afspraken over hoe de reis zal lopen;
•    Tijdens de reis heb je af en toe ook ontmoetingsmomenten met jouw coach om samen de voortgang te bespreken. Tussentijds ontvang je ook regelmatig via mail of SMS prikkelende vragen die je verder helpen op je tocht;
•    Op het eind van de reis verwerk jij samen met jouw gids al jouw inzichten in een Keuzekompas®. Een cadeau voor de rest van je leven !
Wat kun je na afloop van deze ontdekkingsreis doen met jouw Keuzekompas ® ?
•    Veranker het en praat erover met jouw netwerk. Vertel waar je in gelooft, waar je voor staat, waar je goed in bent en van geniet. Zo ontstaat verbinding van binnenuit;
•    Jouw Keuzekompas® is een variatie op jouw diploma. Een diploma vertelt dat je op een bepaald moment in je leven in staat was bepaalde opgelegde normen te behalen; een kompas vertelt wie je bent en wat je kunt betekenen voor jouw netwerk;
•    Gebruik het bij het maken van keuzes in jouw persoonlijke groei en in de groei van jouw netwerk;
•    Bespreek het met jouw manager, met  jouw team en met jouw collega’s. Zo maak je diepere verbindingen. Sommige teams verdelen het werk op basis van ieders Keuzekompas®, waardoor de teamleden meer kunnen doen van waar ze echt goed in zijn;
•    Leef, experimenteer, verken, ontdek, groei … in de richting die jouw kompas aanwijst. 

PRIJS voor een keuzekompastraject: 550 euro (Incl. licentiefee, Excl. BTW bij facturatie)

Het begeleidingsschema ziet er alsvolgt uit:

1u --> intake en sterktes via VIA strenghts en talenten

1,5u --> overlopen route 1 en route 2: sterkteverhaal, kwaliteiten, groepen, vrienden,...

1u --> route 3: dromen

1,5u --> prioritisering doelen en keuzes, startvraag

1u --> pitchen

Meer informatie op www.keuzekompas.be .